BCV '73

Op 1 februari 1973 werd onze vereniging opgericht met als doel de belangstelling voor en het beoefenen van de badmintonsport te bevorderen, in de ruimste zin van het woord. BCV '73 is in de eerste plaats een vereniging waar badminton als recreatiesport wordt bedreven. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om mee te doen aan competitie badminton en toernooien e.d.

We zijn aangesloten bij de Helmondse Badminton Bond (HBB), wat betekent dat het competitiegebeuren en de toernooien zich afspelen binnen de bij deze bond aangesloten verenigingen. Ieder lid is automatisch aangesloten bij deze bond en krijgt een bondsnummer.

              BESTUUR

 

Hoofdbestuur: 

Voorzitter: Mark Strooper

Secretaris: Klaas Koot

Penningmeester: Paul van Alst

Ledenadministratie: Karin Tholen

Afgevaardigde dagclub: Klaas Koot

Afgevaardigde jeugd: Jon Meerbeek

Afgevaardigde technische commissie: vacature

            

 

Technische commissie:

vacatures

Dagclubcommissie:

Piet Verdijk - Martien Panhuizen - Klaas Koot en Helga van Veldhoven

Jeugdcommissie:

Jon Meerbeek - Paula Houben - Suzanne Smolders-Kramer - Jorg Vandingelen -

Kim de Laat en Léon Foederer

              COMPETITIE

 

Sinds 1978 neemt BCV '73 deel aan competitiewedstrijden. Het competitieseizoen loopt van september tot april/mei. Alle wedstrijden worden gespeeld in Helmond, zowel de uit- als de thuiswedstrijden. Inschrijvingen hiervoor en mededelingen over de competitie vindt men op het mededelingenbord in de hal of in de nieuwsbrief. Heb je interesse? Benader dan de technische commissie (senioren) of jeugdcommissie (junioren).

              TOERNOOIEN

 

Inschrijfformulieren voor toernooien worden in de hal op het mededelingenbord opgehangen. Je kunt aan toernooien deelnemen tegen betaling van het genoemde inschrijfgeld. Je dient wel in het bezit te zijn van een bondskaart.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

Jaarlijks vinden er clubkampioenschappen plaats. Er wordt gespeeld in de volgende categorieën: dubbel, mixed en single, in diverse klassen. Ook worden er jaarlijks een of meer verrassingstoernooien, husseltoernooien o.i.d. georganiseerd. Daarnaast wordt er ook wel eens de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan vriendschappelijke wedstrijden met andere verenigingen. Houd de nieuwsbrief en de website in de gaten!

  • Facebook BCV73
  • Instagram BCV73

© 2019 COAD